K

Wstecz

Coaching

Coaching to sprawdzona, lecz ciągle innowacyjna technika zarządzania rozwojem ludzi i organizacji. Oparta na wynikach najbardziej zaawansowanych nauk XX i XXI wieku, wprawdzie nie dostarcza gotowych recept (odpowiednich dla każdego, czyli dla nikogo), lecz w partnerstwie ze zleceniodawcą i/lub jego kluczowymi podmiotami wypracowuje optymalne i dające się bezpośrednio wdrożyć indywidualne rozwiązania.

Mentoring może być uzupełnieniem coachingu lub oddzielną usługą.

Zobacz jakie są najczęściej stosowane rodzaje coachingu:

Jak zmierzyć wartość coachingu?

Rezultat coachingu, a więc i jego wartość dla firmy, zakładana jest na początku współpracy. Czasami może wydawać się on pozornie „niewymierny” – jak np. wzrost motywacji pracowniczej, spójności zespołu lub zarządzanie emocjami w komunikacji menadżerskiej. Jednak – samodzielnie lub przy pomocy Coacha Instytutu Mukoid – można obliczyć jej konkretny biznesowy ROI.

W trakcie procesu osiągany rezultat jest sukcesywnie weryfikowany, a na koniec podlega precyzyjnej ewaluacji. W tym celu stosowane mogą być mierniki behawioralne, badania 360, konsultacje z kluczowymi interesariuszami lub inne metody pomiaru uzgodnione z Klientem.

Jaki jest koszt coachingu?

Ceny procesów coachingowych są negocjowane i zależą od:

  • planowanych rezultatów
  • liczby i kwalifikacji zaangażowanych coachów
  • warunków logistycznych i długości umowy
  • czasu trwania i intensywności sesji coachingowych
  • używanych narzędzi i metod coachingowych

Uwaga: możesz skorzystać z naszych standardowych pakietów coachingowych.

Sprawdź w jaki sposób coaching może być przydatny w Twojej organizacji:

*bezpłatnie, anonimowo i bez zobowiązań

Pakiety Firmowe

Pakiet White

Pozwala doświadczyć wymiernych rezultatów coachingu w zakresie Twoich celów zawodowych, biznesowych oraz kompetencji osobistych.

Szczegóły

Ten pakiet dedykowany jest managerom średniego szczebla oraz samodzielnym specjalistom, także z obszaru HR. W jego ramach otrzymujesz 6 sesji z akredytowanym coachem Instytutu Mukoid, dobranym pod kątem odpowiedniości profilu do Twoich potrzeb oraz podlegającym superwizji w obszarze rzetelnej profesjonalizacji i etyki działania. Na zakończenie procesu wraz z coachem dokonujesz ewaluacji wyników i projektujesz dalsze działania rozwojowe. W tym spotkaniu może (lecz nie musi) uczestniczyć Twój przełożony

inwestycja

od 4000 zł

Pakiet Gold

Oferuje wymierne zindywidualizowane wsparcie w obszarach przywództwa i specyficznych wyzwań w pracy managera.

Szczegóły

Ten pakiet odpowiada potrzebom managerów wyższego szczebla oraz osób desygnowanych na te stanowiska. Składa się z 9 sesji coachingowych, z czego pierwsza i ostatnia mogą (lecz nie muszą) odbywać się przy uczestnictwie osoby zlecającej (sponsora) lub innego ważnego interesariusza (np. bezpośredniego przełożonego klienta). Proces coachingu prowadzi wysokokwalifikowany coach Instytutu Mukoid, posiadający ważną międzynarodową akredytację ICF na poziomie co najmniej PCC oraz udokumentowaną praktykę i superwizję.

inwestycja

od 8000 zł

Pakiet Platinum Gold

Dedykowany najwyższej kadrze zarządzającej jako elastyczne wsparcie rozwoju przywództwa i kreatywnych strategii działania.

Szczegóły

Ten pakiet obejmuje 12 sesji z Executive Master Coachem. Sesje, trwające średnio od godziny do dwóch, mogą być wykorzystywane zarówno do rozwiązywania bieżących problematyk, refleksji nad kluczowymi zagadnieniami, jak i do projektowania przyszłych rozwiązań. Możliwe jest także przeznaczenie niektórych sesji na pracę z zespołem i/lub interesariuszami Klienta. Na życzenie Klienta Coach może towarzyszyć mu w wybranych aktywnościach, będących tematyką sesji. Proces najczęściej rozpoczyna zdefiniowanie przez klienta ROI, które ma być jego efektem końcowym.

inwestycja

od 15000 zł

Jesteś zainteresowany coachingiem? Umów się na niezobowiązującą rozmowę.