K

Wstecz

Wsparcie Zarządu i Managementu

Dla osób na najwyższych szczeblach zarządzania tradycyjne szkolenia nie są właściwą formą.

Nic dziwnego, że tzw. executive oraz C-suite najchętniej korzystają z usług executive master coacha. W osiągających największe sukcesy firmach jest już rutyną, że prezes i zarządzający dyrektorzy posiadają swoich coachów.

Ten rodzaj profesjonalnego wsparcia łączy w sobie kilka korzyści:

– coach jest partnerem w prowokującym do myślenia dialogu, partnerem wymagającym, lecz bezwzględnie życzliwym i bezwzględnie dyskretnym

– o coachingu mówi się ‘learning’ – ‘uczenie się’ w odróżnieniu od ‘teaching’ – bycie nauczanym, zaspokaja on potrzeby rozwojowe i edukacyjne w sposób dostosowany do potrzeb i stylu życia ludzi dojrzałych i aktywnych zawodowo

– sesje coachingowe często stanowią rodzaj ‘stop-klatki’, kiedy jest czas na głębszą refleksję, spojrzenie z szerszej perspektywy, wieloaspektowe przeanalizowanie sytuacji i wnikliwe doświadczenie antycypujące

 – spotkania z coachem z jednej strony energetyzują, z drugiej – relaksują; wprowadzając w stan optymalny dla podejmowania rozważnych a zarazem odważnych decyzji i przedsięwzięć

– coach jest gotowy do pracy z całym człowiekiem, nie tylko jego zawodową częścią, nierzadko zdarza się, że wyzwania życia osobistego muszą zostać podjęte i rozwiązane, gdyż stanowią zbyt istotny aspekt, by można od nich abstrahować

Wypełnij test, aby poznać, czy tego rodzaju coaching jest dla Ciebie:

*bezpłatnie, anonimowo i bez zobowiązań

Wypełnij test, aby zdecydować czy podsunąć myśl o coachingu Twojemu Szefowi:

*bezpłatnie, anonimowo i bez zobowiązań

Jesteś zainteresowany wsparciem zarządu? Umów się na niezobowiązującą rozmowę.