Twój wynik:

Zespół wymaga zewnętrznego wsparcia, aby faktycznie móc ze sobą współpracować, osiągać rezultaty i umieć je komunikować, a także adresować swoje potrzeby względem otoczenia.

Team Coaching wydaje się tutaj najbardziej odpowiednią techniką.

Zapraszamy do niezobowiązującej konsultacji

Telefonicznie:

E-mailowo: