K

Wstecz

Team Coaching

Czy wiesz że…

tylko ok. 

%

zespołów uważa się za wysoko wydajne, zgrane i kreatywne?

tylko ok. 

%

pracy zespołowej przynosi spodziewane efekty?

Podobnie jak coaching dla osób, team coaching stanowi efektywną odpowiedź na powyższe bolączki

Team coaching to innowacyjne narzędzie o potwierdzonej skuteczności, stymulujące rozwój współpracy i wydajność zespołów zarządzających oraz projektowych.
To kompleksowy proces, który wykorzystuje synergię kompetencji i osobowości członków zespołu w kontekście i dla dobra celów całej organizacji oraz procesów aktualnie w niej zachodzących.
Team Coaching respektuje odmienność i indywidualność Ludzi, zarazem dbając o harmonię przy realizacji wspólnych celów i reakcji na zespołowe wyzwania.

Najczęstsze powody, dla których Klienci wybierają Team Coaching to:

  • formowania nowego zespołu
  • zmiana składu zespołu, a w szczególności zmiana lidera
  • przełomowe zmiany w organizacji/ firmie (np. fuzje, przejęcia itp.)
  • kryzys przywództwa
  • konflikt lub powtarzające się konflikty utrudniające pracę zespołu
  • wypalenie zespołowe

Jak to robimy w Instytucie Mukoid:

Zaczynamy od badania ankietowego członków zespołu oraz od spotkania z jego liderem lub sponsorem Team Coachingu. Na tej podstawie wstępnie projektujemy proces i przypisujemy mu 1 lub 2 Team Coachów.

Proces standardowo obejmuje 3 rodzaje interwencji:
– spotkania coacha z zespołem podczas jego rutynowej pracy
– spotkania coacha z zespołem podczas sesji team coachingu
– indywidualne sesje coachingowe z liderem zespołu
– sesje team coachingu dla zespołu wraz z liderem

W razie potrzeby stosujemy dodatkowo:
– indywidualne sesje coachingowe dla poszczególnych członków zespołu
– sesje team building (wyjazdowe)
– warsztaty lub seminaria zwiększające wiedzę i/lub umiejętności współpracy
– spotkania z interesariuszami zespołu

Sprawdź czy Team Coaching będzie przydatny dla Twojego zespołu:

*bezpłatnie, anonimowo i bez zobowiązań

Jesteś zainteresowany team coachingiem? Umów się na niezobowiązującą rozmowę.