Rozwój i Doskonalenie Kadr
Najczęściej kojarzy się ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Tymczasem warto podejść do tego zagadnienia systemowo, rozpoczynając od kilku zasadniczych pytań:

1. Czy w mojej organizacji istnieją opisy kompetencji stanowiskowych?

2. Czy przeprowadzamy okresowe pomiary dopasowania osób do zajmowanych stanowisk?

3. Czy managerowie w mojej firmie potrafią efektywnie przeprowadzać rozmowy oceniające?

4. Czy wiemy jakie ścieżki rozwoju możemy proponować naszym pracownikom?

5. Czy mamy długoterminowy plan rozwoju kadr?