Testy kompetencji komunikacyjnych

Po co?
Aby kompetentnie komunikować, należy sprawdzić jak się komunikujemy. Wyniki testu pozwolą zaplanować doskonalenie umiejętności lub wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.

Jak?
Podstawowa wersja bada ogólny poziom kompetencji komunikacyjnych testem jednokrotnego wyboru z 4 opcji odpowiedzi.
Test może być dostosowany do specyficznych potrzeb Zlecającego (np. uwzględniać komunikację w języku obcym lub komunikację z określoną kategorią interesariuszy).
Wersje zaawansowane testu służą do badania kompetencji komunikacyjnych określonych kategorii pracowniczych, a także do ewaluacji istotnych dla Zlecającego aspektów komunikacji zawodowej, Nasi klienci wybierają w szczególności:

  • badanie komunikacji managerskiej
  • badanie komunikacji w zespole
  • badanie komunikacji międzypokoleniowej
  • badanie komunikacji zdalnej
  • badanie zarządzania emocjami podczas komunikacji
  • badanie asertywnej komunikacji
  • badanie delegowania 
  • badanie rozmowy okresowej

Co dostajesz? 

Raport z testu prezentuje wyniki na skali. W przypadku badania większej populacji podaje odchylenie w stosunku do średniego wyniku, a następnie przedstawia rekomendowane zalecenia działań poprawy komunikacji. Integralnym elementem badania jest spotkanie poświęcone omówieniu jego wyników i wyboru dalszej ścieżki postępowania.