Pakiety Firmowe

Pakiet White

Pozwala doświadczyć wymiernych rezultatów coachingu w zakresie Twoich celów zawodowych, biznesowych oraz kompetencji osobistych.

Szczegóły

Ten pakiet dedykowany jest managerom średniego szczebla oraz samodzielnym specjalistom, także z obszaru HR. W jego ramach otrzymujesz 4 sesje z akredytowanym coachem Instytutu Mukoid, dobranym pod kątem odpowiedniości profilu do Twoich potrzeb oraz podlegającym superwizji w obszarze rzetelnej profesjonalizacji i etyki działania. Na zakończenie procesu wraz z coachem dokonujesz ewaluacji wyników i projektujesz dalsze działania rozwojowe. W tym spotkaniu może (lecz nie musi) uczestniczyć Twój przełożony

inwestycja

od 4000 zł

Pakiet Gold

Oferuje wymierne zindywidualizowane wsparcie w obszarach przywództwa i specyficznych wyzwań w pracy managera.

Szczegóły

Ten pakiet odpowiada potrzebom managerów wyższego szczebla oraz osób desygnowanych na te stanowiska. Składa się z 6 sesji coachingowych, z czego pierwsza i ostatnia mogą (lecz nie muszą) odbywać się przy uczestnictwie osoby zlecającej (sponsora) lub innego ważnego interesariusza (np. bezpośredniego przełożonego klienta). Proces coachingu prowadzi wysokokwalifikowany coach Instytutu Mukoid, posiadający ważną międzynarodową akredytację ICF na poziomie co najmniej PCC oraz udokumentowaną praktykę i superwizję.

inwestycja

od 8000 zł

Pakiet Platinum Gold

Dedykowany najwyższej kadrze zarządzającej jako elastyczne wsparcie rozwoju przywództwa i kreatywnych strategii działania.

Szczegóły

Ten pakiet obejmuje 9 sesji z Executive Master Coachem. Sesje, trwające średnio od godziny do dwóch, mogą być wykorzystywane zarówno do rozwiązywania bieżących problematyk, refleksji nad kluczowymi zagadnieniami, jak i do projektowania przyszłych rozwiązań. Możliwe jest także przeznaczenie niektórych sesji na pracę z zespołem i/lub interesariuszami Klienta. Na życzenie Klienta Coach może towarzyszyć mu w wybranych aktywnościach, będących tematyką sesji. Proces najczęściej rozpoczyna zdefiniowanie przez klienta ROI, które ma być jego efektem końcowym.

inwestycja

od 15000 zł