Współpracownicy Instytutu Mukoid

Obok stałych członków Zespołu, Instytut Mukoid dysponuje gronem kompetentnych i sprawdzonych Współpracowników, dzięki którym:

N

jesteśmy w stanie odpowiedzieć na najbardziej specyficzne potrzeby naszych Klientów

N

realizować zlecenia wymagające zaangażowanie dużej i bardzo dużej liczby osób

N

elastycznie dostosowywać wykonawców (coachów, trenerów, asesorów) do naszych Klientów

N

być Waszym naprawdę niezawodnym Partnerem w działaniach rozwojowych i nie tylko!

Znaczną część naszych Współpracowników stanowią osoby, które uprzednio uczestniczyły w naszych szkoleniach (w szczególności ukończyły Studia Zawodowe Coachingu Mukoid). Inni, zostali sprawdzeni pod kątem spójności ich metod i etyki pracy z metodami i etyką Instytutu Mukoid.

Są to:

  • certyfikowani coachowie,
  • trenerzy biznesu i asesorzy procesów rozwojowych,
  • managerowie z bogatym doświadczeniem w różnych obszarach biznesu,
  • nauczyciele akademiccy z dorobkiem naukowym w specjalizacjach związanych z zarządzaniem i rozwojem osobistym,
  • praktykujący psychologowie i specjaliści wielu innych dyscyplin.

Powierzając realizację usługi któremukolwiek z naszych Współpracowników, Instytut Mukoid bierze całkowitą odpowiedzialność za jej wykonanie oraz przez cały czas monitoruje jej przebieg i postępy.

Zawsze staramy się maksymalnie dopasować profil bezpośredniego wykonawcę do profilu odbiorcy usługi, co w przypadku coachingu może mieć formę tzw. ‘’chemistry meeting”.