Diagnoza pracy i umiejętności zespołowych TCI

Po co?
Praca zespołowa to podstawa osiągania wyników. Jednak wiele zespołów to zespoły dysfunkcyjne, które nie potrafię działać synergicznie i marnują energię i potencjał swoich członków. Trafne określenie, czego brakuje danemu zespołowi, aby stał się prawdziwie efektywny to cel tego narzędzia

Jak?
Instytut Mukoid oferuje swoim klientom narzędzia diagnostyczne TCI™ w polskiej wersji językowej.
TCI (Team Coaching International) jest wiodącą światową organizacją w zakresie rozwijania umiejętności pracy zespołowej oraz badania kompetencji zespołów i ich liderów w tym obszarze.

Co dostajesz? 

Każde z badań zakończone jest Raportem wskazującym mocne strony respondenta oraz elementy wymagające poprawy. Wnioski i zawartość Raportu są szczegółowo omawiane z ekspertem Instytutu Mukoid, aby mogły posłużyć jako praktyczna mapa drogowa pracy zespołowej.