Badania kompetencji przywódczych

Po co?
Firmy funkcjonują tak jak ich liderzy. W 21 wieku nie wystarczy tylko zarządzać, trzeba umieć przewodzić. Stąd zapotrzebowanie na charyzmatycznych liderów oraz na coachingi kompetencji przywódczych.
Tak więc celem badania przywództwa jest przede wszystkim uświadomienie nad czym należy popracować i co rozwinąć, aby z managera stać się prawdziwym liderem.
Pamiętaj! Leadership to nie magia, to zespół praktycznych umiejętności, które można w sobie wypracować.

Jak?
Instytut Mukoid oferuje 2 narzędzia badania przywództwa w firmie:

- test Global Leadership Assessment (zobacz więcej)

Test ten, aktualnie dostępny wyłącznie w języku angielskim, bada kompetencje lidera w najnowszym podejściu global leadership, a następnie porównuje wynik do średniej wyników uzyskanych przez światowych liderów największych międzynarodowych organizacji biznesowych.

- Leadership 21® (zobacz więcej)

To badanie jest autorskim narzędziem Instytutu Mukoid. Odbywa się procesowo i korzysta z 4 synergicznych elementów:

  • Feedback 360
  • Coaching stylu komunikacyjnego
  • Coaching stylu osobowości
  • Feed-forward głównych interesaruszy

Jego głównymi zaletami jest przyjazna forma oraz bezpośrednie sprzężenie techniki badawczej z narzędziem wdrożeniowym.

Co dostajesz? 

Diagnoza stylu przywództwa, przedyskutowana z coachem Instytutu Mukoid, staje się mapą drogową, służącą do zaprojektowania i wdrożenia działań, które pozwalają liderom uzyskiwać najlepsze wyniki w tym obszarze.