Audyt kultury organizacyjnej

Po co?
Kultura organizacyjna powinna wspierać pracowników firmy w osiąganiu zamierzonych celów i być zgodna z oczekiwaniami interesariuszy (np. klientów, akcjonariuszy, otoczenia biznesowego itp.). Jednak nieraz, wręcz przeciwnie, stanowi poważną, gdyż nieuświadomioną przeszkodę.
Audyt ma za zadanie zdiagnozować aktualną kulturę organizacyjną firmy i uświadomić osobom zarządzającym, co należy w niej pielęgnować i wzmacniać, a co wymaga zmiany lub poprawy.

Jak?
Audytując kulturę organizacyjną Instytut Mukoid stosuje następujące narzędzia:

 • serie kwestionariuszy
 • grupy cross-fokusowe
 • wywiady pogłębione
 • obserwacja on the job
 • analiza struktur i procesów
 • analiza kluczowych dokumentów

Na życzenie klienta stosujemy także inne, zaawansowane narzędzia, takie jak:

 • gry symulacyjne 
 • tajemniczy klient
 • wideo rejestracja
 • konstelacje korporacyjne
 • badania 360

Co dostajesz? 

Na zakończenie badania dostajesz Raport zawierający:

 1. wyniki badania – główne charakterystyki aktualnej kultury organizacyjnej
 2. wyniki badania – efekty, jakie ta kultura wywiera na istotne obszary funkcjonowania i wizerunku firmy
 3. wyniki badania – rekomendacje działań do podjęcia celem poprawy i/lub zmiany kultury organizacyjnej

UWAGA!

Nie zostawiamy Cię sam na sam z Raportem, lecz organizujemy spotkanie służące dokładnemu wyjaśnieniu jego wniosków i zaleceń oraz zbudowaniu realistycznego planu realizacji