Internal Business Coaching

Szkolenie Internal Business Coach Jeżeli chcesz zapewnić swojej organizacji przewagę konkurencyjną, zapoznaj się z nową wysoce skuteczną metodą zarządzania ludźmi. Wyniki badań przeprowadzonych przez Human Capital Institute (HCI) oraz International Coach Federation...

Pakiety firmowe

Pakiety Firmowe Pakiet White Pozwala doświadczyć wymiernych rezultatów coachingu w zakresie Twoich celów zawodowych, biznesowych oraz kompetencji osobistych. Szczegóły Ten pakiet dedykowany jest managerom średniego szczebla oraz samodzielnym specjalistom, także z...

Formularz Krok po kroku

Porozmawiajmy Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby powyższego...

Testy kompetencji komunikacyjnych

Testy kompetencji komunikacyjnych Po co? Aby kompetentnie komunikować, należy sprawdzić jak się komunikujemy. Wyniki testu pozwolą zaplanować doskonalenie umiejętności lub wdrożyć odpowiednie działania naprawcze. Jak? Podstawowa wersja bada ogólny poziom kompetencji...

Diagnoza pracy i umiejętności zespołowych TCI

Diagnoza pracy i umiejętności zespołowych TCI Po co?Praca zespołowa to podstawa osiągania wyników. Jednak wiele zespołów to zespoły dysfunkcyjne, które nie potrafię działać synergicznie i marnują energię i potencjał swoich członków. Trafne określenie, czego brakuje...