K

Wstecz

Coaching i Mentoring

Coaching to sprawdzona, lecz ciągle innowacyjna technika zarządzania rozwojem ludzi i organizacji. Oparta na wynikach najbardziej zaawansowanych nauk XX i XXI wieku, wprawdzie nie dostarcza gotowych recept (odpowiednich dla każdego, czyli dla nikogo), lecz w partnerstwie ze zleceniodawcą i/lub jego kluczowymi podmiotami wypracowuje optymalne i dające się bezpośrednio wdrożyć indywidualne rozwiązania.

Mentoring może być uzupełnieniem coachingu lub oddzielną usługą.

O ile formuła coachingu zasadza się na partnerstwie, o tyle istotą mentoringu jest relacja mistrz – uczeń. Zatem od mentora klient może oczekiwać nie tylko konstruktywnej dyskusji, współpracy w wypracowywaniu decyzji i metod działania, ale także dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą.

W obydwu przypadkach coach lub mentor towarzyszy klientowi w znajdowaniu najlepszych dla niego (dla jego firmy) praktycznych zastosowań i metod pracy. Także w obydwu przypadkach zachodzi coś takiego jak wartość dodana coachingu – ekstrapolacja rezultatów. Klient ZAWSZE dostaje więcej niż zaplanował, gdyż wyniki coachingu/mentoringu systemowo przenoszą się na inne ważne dla niego obszary.

Zobacz jakie są najczęściej stosowane rodzaje coachingu:

Jak zmierzyć wartość coachingu?

Rezultat coachingu, a więc i jego wartość dla firmy, zakładana jest na początku współpracy. Czasami może wydawać się on pozornie „nie wymierny” – jak np. wzrost motywacji pracowniczej, spójności zespołu lub zarządzanie emocjami w komunikacji menadżerskiej. Jednak – samodzielnie lub przy pomocy Coacha – łatwo można przełożyć ją na konkretny biznesowy ROI.

W trakcie procesu osiągany rezultat jest sukcesywnie weryfikowany, a na koniec podlega precyzyjnej ewaluacji. W tym celu stosowane mogą być mierniki behawioralne, badania 360, AC/DC lub inne metody pomiaru uzgodnione z Klientem.

Jaki jest koszt coachingu?

Ceny procesów coachingowych są negocjowane i zależą od:

  • planowanych rezultatów
  • liczby i kwalifikacji zaangażowanych coachów
  • warunków logistycznych i długości umowy
  • czasu trwania i intensywności sesji coachingowych
  • używanych narzędzi i metod coachingowych

Uwaga: możesz skorzystać z naszych standardowych pakietów coachingowych.

Sprawdź w jaki sposób coaching może być przydatny w Twojej organizacji:

*bezpłatnie, anonimowo i bez zobowiązań

Jesteś zainteresowany coachingiem? Umów się na niezobowiązującą rozmowę.